Pilaantuneet maa-alueet

  • Pilaantuneisuustutkimukset ja historiaselvitykset
  • Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi
  • Riskinarviointi ja -hallinta
  • Lupahakemukset
  • Kunnostuksen valvonta ja toteutus
  • Kenttämittaukset (PetroFLAG)
  • Raportointi
  • Öljyvahinkojen hoitaminen kokonaisvaltaisesti
  • 24/7 päivystys
  • Lähtö kohteelle ilmoituksesta mahdollisimman pian